Private Brokers

Gwarancje bankowe

Potrzebujesz zabezpieczyć swoją transakcję?

Chcesz ograniczyć ryzyko związane z realizacją kontraktu?

Pragniesz uniknąć problemu ze ściąganiem zobowiązań?

 

Gwarancja bankowa jest to szczególna forma zabezpieczenia transakcji, w której bank gwarantuje, wypłacalność kontrahenta. Oznacza to, że w przypadku, gdy kontrahent nie będzie w stanie wywiązać się z umowy, bank udzielający gwarancji zobowiązuje się do zapłaty za transakcję. Znajduje ona zastosowanie zarówno w obrotach krajowych, jak i zagranicznych. Ma zabezpieczyć beneficjenta gwarancji nie tylko przed ryzykiem niewypłacalności, lecz również ryzykiem długoterminowego i trudnego dochodzenia roszczeń.

Nasz doradca:

  • odpowie na wszystkie pytania związane z tą formą zabezpieczenia
  • znajdzie najlepsze rozwiązanie
  • załatwi większość formalności
  • będzie pośredniczył pomiędzy Twoją firmą a bankiem


Doradca kredytowy przeprowadzi Cię krok po kroku przez całą procedurę finansową.

Skontaktuj się z doradcą

Zapytaj doradcę

Dariusz Lelek
tel. kom.: 534 60 10 70
e-mail:

Martyna Ojczyk
tel. kom.: 881 59 00 70
e-mail:

Małgorzata Kęsek
tel. kom.: 534 20 10 90
e-mail:

Oblicz wysokość raty kredytu