Private Brokers

Mini słownik (18-10-2011)

W kategoriach: Baza wiedzy

DEFINICJE

OPROCENTOWANIE - Najważniejszy wyznacznik ceny kredytu. Koszt płacony przez cały okres jego trwania, liczony w okresie rocznym, a spłacany w ratach miesięcznych, od aktualnej kwoty zadłużenia. Oprocentowanie składa się ze zmiennej stopy procentowej (WIBOR, LIBOR, EURIBOR) oraz stałej marży banku,

MARŻA - Stały element oprocentowania kredytu, stanowiący zysk banku. Uzależniony od wysokości kredytu, wartości nieruchomości, historii kredytowej klienta, jego dochodów, dodatkowo zakupionych produktów bankowych (np.karta kredytowa), a czasami indywidualnych negocjacji.

STOPA PROCENTOWA - Zmienny składnik oprocentowania, a jednocześnie cena po której banki pożyczają pieniądze pomiędzy sobą.  Trzy podstawowe stopy procentowe uzależnione są od waluty w której zaciągamy kredyt: WIBOR dla waluty polskiej, LIBOR - dla franka szwajcarskiego, a dla euro ? EURIBOR. Stopa ta określana jest dla różnych okresów od jednodniowych do jednorocznych. W przypadku kredytów hipotecznych najczęściej wykorzystuje się stopy 3 i 6 miesięczne,.

PROWIZJA - Jednorazowa opłata pobierana przez banki w momencie udzielania kredytu. Czasami stosowana w bankach wymiennie z ubezpieczeniem na życie.

UBEZPIECZENIE POMOSTOWE - Ubezpieczenie okresu pomiędzy wypłatą kredytu, a momentem ustanowienia zabezpieczenia banku na nieruchomości klienta. Zabezpiecza głównie interesy banku, ale umożliwia wypłatę pożyczki natychmiast po zakupie nieruchomości.

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU - Ubezpieczenie pozwalające bankom kredytować nieruchomości do 100% (a czasami ponad 100%) ich wartości. Zabezpiecza bank przed potencjalnym spadkiem ich wartości i brakiem pełnego zabezpieczenia dla kredytu.

KARENCJA - Okres w którym klient nie płaci całej raty kredytu, a jedynie odsetki od aktualnie wypłaconej jego części. Stosowana głównie przy pożyczkach budowlanych, podzielonych na kilka transz.

Oblicz wysokość raty kredytu