Private Brokers

Cena przewalutowania kredytu może być wpisana do umowy kredytowej lub tabeli opłat i prowizji. Różnica polega na tym że treść umowy kredytowej, którą podpisaliśmy z nie może być zmieniana bez naszej zgody, a więc również koszt przewalutowania kredytu. Jeżeli natomiast ten zapis znajduje się tabeli opłat i prowizji ...

Dyrektorzy banków różnią się kompetencjami nie tylko między różnymi firmami, ale również w ramach tej samej instytucji. Wynika to ze względu na staż pracy na danym stanowisku, poziom uprawnień przyznanych konkretnej osobie, oraz wyniki które osiąga oddział zarządzany przez tego kierownika. Efekt jest taki że w tym samym banku składając wniosek w jednym oddziale otrzymamy kredyt ...

 Dlaczego banki ni zgadzają się na to by w jednej księdze wieczystej wpisywano hipoteki więcej niż jednej instytucji finansowej. Powód jest dość prosty. Jeżeli mamy powiedzmy 10 kredytów zabezpieczonych na jednej nieruchomości, a jeden z nich zostaje wypowiedziany i oddany ...

Różne podmioty prawne mają różną kolejność w pierwszeństwie przy zabezpieczaniu swoich wierzytelności. Jeżeli wierzycielem jest skarb państwa i np. bank wówczas pierwszeństwo w odzyskaniu swoich pieniędzy będzie miał zawsze skarb państwa.

W kategoriach: Czy wiesz, że...

Opłaty za ewentualne przewalutowanie kredytu, pomimo że mogą być identyczne, są zapisywane w umowach w dwojaki sposób: jako konkretna wartość (np.0,5% wysokości kredytu) lub ...

W kategoriach: Czy wiesz, że...

Ten sam klient, w tym samym banku może wynegocjować tańsze warunki kredytu w zależności od tego w którym oddziale banku złożył wniosek.

Oblicz wysokość raty kredytu