Private Brokers

Czy wiesz, że... (15-05-2012)

Cena przewalutowania kredytu może być wpisana do umowy kredytowej lub tabeli opłat i prowizji. Różnica polega na tym że treść umowy kredytowej, którą podpisaliśmy z nie może być zmieniana bez naszej zgody, a więc również koszt przewalutowania kredytu. Jeżeli natomiast ten zapis znajduje się tabeli opłat i prowizji wówczas zmiany mogą następować już tylko przez samą decyzję zarządu banku. Nie mamy więc na ten fakt żadnego wpływu, a co za tym idzie zmiany mogą następować dowolną ilość razy i w sposób również dla nas niekorzystny. Starajmy się więc szukać produktów bankowych gdzie jak najwięcej ważnych zapisów znajduje się zawartych w umowach kredytowych.
Oblicz wysokość raty kredytu