Private Brokers

Czy wiesz, że... (19-03-2012)

Różne podmioty prawne mają różną kolejność w pierwszeństwie przy zabezpieczaniu swoich wierzytelności. Jeżeli wierzycielem jest skarb państwa i np. bank wówczas pierwszeństwo w odzyskaniu swoich pieniędzy będzie miał zawsze skarb państwa. Podobnie jest z ZUSem i Urzędem Skarbowym. Co więcej jeżeli nawet bank wpisze swoja hipotekę w księdze wieczystej jako pierwszy, ale należność np. podatkowa powstała przed udzieleniem kredytu wówczas to Urząd skarbowy ma pierwszeństwo przed bankiem. Dlatego też banki tak skrupulatnie sprawdzają swoich klientów pod kątem posiadania zaległości wobec organów państwa.
Oblicz wysokość raty kredytu