Private Brokers

Kredyty hipoteczne - Wypowiedzi naszych ekspertów w najnowszym numerze dwutygodnika KRN (20-02-2012)

Nastroje panujące na rynku kredytów hipotecznych wydają się być dość optymistyczne. Obecnie klienci zdecydowanie rozsądniej i ostrożniej niż w latach poprzednich analizują same inwestycje i bardzo skrupulatnie przeglądają oferty banków. Świadomość klientów i wiedza na temat problematyki związanej z obrotem nieruchomości jest zdecydowanie większa i nie ma już miejsca na pobieżne przekazywanie informacji. Rzetelność i obiektywizm w dokonywaniu wyborów wydają się być jedyną skuteczną bronią w walce z konkurencją. Jakie są nastroje klientów, najlepiej wiedzą doradcy, którzy spotykają się z nimi na co dzień.
Wielu klientów ? pomimo niestabilnej ogólnoświatowej sytuacji ekonomicznej ? myśli o zakupie własnego M i kupuje z pomocą banków, często  korzystając też z pożyczek rodzinnych, szczególnie dotyczy to grupy osób bardzo młodych. Dobra lokalizacja, ciekawa architektura za rozsądną cenę ? tego właśnie poszukują nasi klienci. Niestety zdarza się, że aspiracje i oczekiwania klientów są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę  możliwości zaciągnięcia i obsługi kredytu, ale to już jest zupełnie inny problem, niezwiązany bezpośrednio z problematyką rynku nieruchomości.
Monika Kozak -Tobolewska

Komentarze doradców kredytowych z firmy Private Brokers


Na rynku nieruchomości widać stabilizację w ilości sprzedawanych mieszkań, przy utrzymującej się powolnej tendencji spadkowej. W ofercie jest duża liczba mieszkań, na które nie ma chętnych.
Obecnie banki chętniej dają kredyty niż 2 lata temu, ale stawiają przed klientami większe wymagania dotyczące kredytu, przez co klientom trudniej tym wymaganiom sprostać. Dodatkowo banki wnikliwiej sprawdzają zdolność kredytową klienta, a każda niejasność w dokumentach jest dokładnie weryfikowana.
Obecnie zdecydowanie największą grupę klientów stanowią kupujący w ramach programu Rodzina na Swoim, oprócz tego spora grupa to klienci kupujący kolejną nieruchomość pod inwestycję. Duża część tych kredytów to tzw. kredyty niestandardowe (problem z dochodem, nieruchomością).
Obecnie takich klientów jest zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Wynika to z faktu że klienci ?bezproblemowi? wzięli już kredyt wcześniej, a zostali ci, którzy mieli problem z dochodem, i teraz starają się podejść do kredytu po raz kolejny, mądrzejsi o wcześniejsze doświadczenia.
Adam Trzeciak

Najważniejszą zmianą ostatnich miesięcy jest kończący się program Rodzina na Swoim. Znamy już ostateczny termin zmian, który w bardzo dużym stopniu ograniczy beneficjentów tego programu. Podpisane przez prezydenta RP zmiany wejdą w życie 16 sierpnia 2011. Najważniejszą zmianą jest drastyczna obniżka maksymalnej ceny metra kwadratowego na rynku pierwotnym - w Krakowie z 6622,70 zł na 4730,50 zł. By zdążyć skorzystać z programu Rodzina na Swoim, wystarczy złożyć wniosek w terminie do uprawomocnienia się zmian w programie.
Deweloperzy starają się dopasować cenę mieszkania, by zmieściła się w limicie cenowym programu, jednak na tak drastyczną obniżkę cen po
wprowadzeniu nowych limitów nie mamy co liczyć, a to z kolei wróży niechybny koniec programu.
Beata Curyło
Moim zdaniem, klienci starający się o kredyt mieszkaniowi dzielą się na dwie kategorie: klienci świadomi sytuacji na rynku kredytowym, znający
wymagania banków, całą procedurę uzyskania kredytu, a także swoje możliwości finansowe; oraz klienci zupełnie nie zorientowani na rynku,
nie mający żadnych informacji na temat całego procesu kredytowania, nie wiedzący nic na temat swojej zdolności kredytowej. Z klientami należącymi do pierwszej grupy zazwyczaj nie ma problemów.
Chętnie współpracują z doradcą, mając świadomość konieczności dostarczenia dokumentów i informacji do banków. Klientom z drugiej grupy
należy poświęcić więcej czasu, jednak odpowiednie przedstawienie procesu kredytowania daje dużą szansę na zakończenie współpracy
z sukcesem.
Banki - w zależności od swojej sytuacji finansowej oraz kapitałowej - dają kredyt mniej lub bardziej chętnie. Na pewno na skutek rekomendacji S2, wprowadzonej przez KNF, bardziej wnikliwie sprawdzają zdolność kredytową, szczególnie przy kredytach walutowych.
Na rynku nieruchomości w ostatnim okresie nie było specjalnych zawirowań, najwięcej mieszkań sprzedawanych jest w ramach programu Rodzina na Swoim. Dlatego zmiany w ustawie o dopłatach do kredytu preferencyjnego na pewno zrobią spore zamieszanie nie tylko na rynku nieruchomości, ale i kredytów mieszkaniowych.
Sandra Henzel

Na rynku bankowym utrzymuje się tendencja obniżania marż kredytów hipotecznych, nie przekłada się ona jednak na spadek oprocentowania
ze względu na wzrost stóp procentowych na rynku. Banki chętnie udzielają kredytów, nie oznacza to jednak łagodzenia procedur oceny zdolności kredytowej klienta, co dość często uniemożliwia zrealizowanie wymarzonego zakupu swojego mieszkania.
Małgorzata Kęsek
Źródło:
Dwutygodnik Krakowski Rynek Nieruchomości
www.dwutygodnik.krn.pl
Oblicz wysokość raty kredytu