Private Brokers

Czy wiesz, że... (26-04-2012)

Dlaczego banki ni zgadzają się na to by w jednej księdze wieczystej wpisywano hipoteki więcej niż jednej instytucji finansowej. Powód jest dość prosty. Jeżeli mamy powiedzmy 10 kredytów zabezpieczonych na jednej nieruchomości, a jeden z nich zostaje wypowiedziany i oddany do egzekucji, to w świetle polskiego prawa, jedynym rozsądnym rozwiązaniem z którego mogą skorzystać pozostali wierzyciele, to również wypowiedzenie swoich pożyczek i przystąpienie do windykacji.

Oblicz wysokość raty kredytu