Private Brokers

Czy wiesz, że... (30-01-2012)

W kategoriach: Czy wiesz, że...
Opłaty za ewentualne przewalutowanie kredytu, pomimo że mogą być identyczne, są zapisywane w umowach w dwojaki sposób: jako konkretna wartość (np.0,5% wysokości kredytu) lub pod formułką "zgodnie z tabelą opłat i prowizji".
W pierwszym przypadku ta wysokość nie zmieni się niezależnie od tego, kiedy poprosimy o takie przewalutowanie,                a w drugim musimy liczyć się z tym, że koszt takiej operacji uzależniony będzie od tego, co dzieje się na rynku i za każdym razem może być inny. Więc nawet gdy teraz dostaliśmy ofertę na 0,5% to za rok może to być np.2,5%..
Oblicz wysokość raty kredytu